Usługi

Poniższa cena dotyczy jednego spotkania.


Pierwsza wizyta psychiatryczna:  200 PLN, czas trwania ok. 60 minut:

W czasie wizyty przeprowadzam wywiad medyczny, badanie stanu psychicznegoustalam diagnozę, wprowadzam leczenie farmakologiczne, określam prognozy dotyczące czasu leczenia i rokowanie co do możliwości wyleczenia schorzenia. Na pierwszą wizytę proszę przynieść posiadaną dokumentację medyczną, karty hospitalizacji, wyniki badań.  

ZOBACZ JAK WYGLĄDA LECZENIE


Kolejna wizyta psychiatryczna: 150 PLN, czas trwania ok. 30 minut:

Na takiej wizycie oceniam dotychczasowe wyniki leczenia, ewentualne działania niepożądane, wyjaśniam jak można sobie z nimi radzić, dopasowuję dawki leków, w razie potrzeby zmieniam leki. Ponadto poszerzam dotychczasowy wywiad medyczny i staram się nawiązać empatyczną, pomocową relację z Pacjentem. Wspólnie ustalamy dalsze kroki w przebiegu leczenia - jestem otwarty na doświadczenia własne Pacjentów, ich sugestie oraz pojawiające się wątpliwości. W miarę potrzeb prowadzę psychoedukację oraz wyjaśniam mechanizmy działania leków oraz objawy schorzeń. 


Psychoterapia indywidualna: 150 PLN, czas trwania ok. 55-60 minut:

Specjalizuję się w psychoterapii zaburzeń lękowych, całościowych zaburzeniach struktury osobowości. Nie prowadzę interwencji kryzysowej oraz terapii par. 

ZOBACZ CZYM JEST PSYCHOTERAPIA

KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTY

KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY