Alkoholizm

W międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10) zostało wyróżnionych szereg zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, które są konsekwencją epizodycznego lub stałego używania środków psychoaktywnych,

Moclobemid

Działanie: 
Selektywnie i odwracalnie hamuje MAO typu A oraz w niewielkim stopniu MAO typu B. Nasila neuroprzekaźnictwo katecholaminergiczne i serotoninergiczne. Metabolizowany w wątrobie, usuwany z moczem i kałem.

Bezsenność

Bezsenność jest stanem niedostatecznej ilości i/lub jakości snu, który utrzymuje się przez dłuższy czas.

Olanzapina

Działanie: 
Lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do receptorów serotoninowych 5HT2A/2C/3/6, dopaminowych D1-D5, cholinergicznych receptorów muskarynowych m1-m5, alfa-1 adrenergicznych, histaminowych H1. Wykazuje większe powinowactwo do receptora 5HT2 niż do D2 (co świadczy o atypowości leku). Selektywnie redukuje pobudzającą czynność neuronów dopaminergicznych w układzie mezolimbicznym, mając jednocześnie niewielki wpływ na neurony w prążkowiu. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany głównie z moczem (w postaci metabolitów)

Citalopram

Działanie: 
Silny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Praktycznie nie wpływa na wychwyt noradrenaliny, dopaminy i GABA. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów cholinergicznych, histaminowych, adrenergicznych, dopaminowych, serotoninergicznych. Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku. Metabolizowany w wątrobie, wydalany głównie z żółcią (85%) i z moczem (15%)

Opipramol

Działanie: 
Lek z grupy nieselektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego monoamin. Trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny. Blokuje wychwyt zwrotny noradrenaliny, serotoniny i prawdopodobnie dopaminy. Wykazuje ponadto działanie przeciwlękowe i uspokajające. Znosi napięcie i wpływa stabilizująco na autonomiczny układ nerwowy. Ułatwia zasypianie, znosi stany przygnębienia i poprawia nastrój. Wykazuje właściwości antycholinergiczne. Jest wydalany głównie z moczem (>70%)

Cookies

POLITYKA COOKIES

Zgodnie z ustawą uchwaloną 16 listopada 2012 o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dokładniej art. 173)  odzwierciedlającą dyrektywę Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3).

Depresja

Dni moje przeminęły, myśli moje rozerwane są, trapiąc serce moje.

Psychiatra

 

Marcin Gajdosz

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

 

Depresja - uleczalna choroba cywilizacyjna

Depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną ludzkości. Zalicza się ją do chorób cywilizacyjnych – jest bardzo powszechna, w ciągu życia może na nią cierpieć nawet 1 na 10 osób.

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna jest uznaną metodą leczenia zaburzeń psychicznych z kręgu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, jak również zaburzeń nastroju o typie depres

Depresja u seniorów

Depresja u seniora

„Wszystkie przeżycia w tym stanie są przepojone psychicznym bólem, chory jest pesymistą, twierdzi, że wszystko jest stracone, nie ma już żadnej nadziei na przyszłość, oczekuje od losu wszystkiego najgorszego dla siebie i

Skala CIWA-A

SKALA NASILENIA OBJAWÓW ZESPOŁU ABSTYNENCYJNEGO

Szałwia wieszcza (Salvia divinorum)

Jest to roślina występująca w Meksyku. Jest do dzisiaj stosowana przez szamanów plemienia Mazateków podczas obrzędów religijnych, w formie napoju przygotowanego z soku ze świeżych liści.

Leczenie farmakologiczne alkoholizmu

Leki

Leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga połączenia różnych metod terapeutycznych. Najczęstszą i najlepiej działającą metodą jest psychoterapia i mitingi AA (anonimowych alkoholików).

Tianeptyna

Działanie: 
Lek przeciwdepresyjny. Selektywnie zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny w korze mózgu oraz hipokampie. Pobudza aktywność elektryczną komórek hipokampa oraz przyspiesza odzyskiwanie przez nich aktywności. Wykazuje działanie przeciwlękowe. Nie wpływa na sen. Metabolizowany w wątrobie, wydalany z moczem.

Lęk

Lęk jest stanem emocjonalnym, objawiającym się jako nieokreślony niepokój, uczucie napięcia wewnętrznego, zdenerwowania, zagrożenia, przerażenia, często uczucie paniki.

Wenlafaksyna

Działanie: 
Lek przeciwdepresyjny o silnym działaniu na wychwyt zwrotny trzech neuroprzekaźników - serotoniny, noradrenaliny i dopaminy (słabszy). Stosowany w przypadku cięższych form depresji, lub gdy skuteczność leków z grupy SSRI jest niewystarczająca.

Mindfulness

Mindfulness – pol. uważność, technika pracy stosowana w psychoterapii poznawczo – behawioralnej, wywodząca się z  tradycji samopoznania i zdrowienia medycyny wschodu oraz buddyzmu.