Wenlafaksyna

Nazwa handlowa: 
Prefaxine, Efectin, Faxolet, Oriven
Działanie: 
Lek przeciwdepresyjny o silnym działaniu na wychwyt zwrotny trzech neuroprzekaźników - serotoniny, noradrenaliny i dopaminy (słabszy). Stosowany w przypadku cięższych form depresji, lub gdy skuteczność leków z grupy SSRI jest niewystarczająca.
Wskazania: 
Leczenie epizodów dużej depresji i zapobieganie nawrotom. Zespół lęku uogólnionego. Fobia społeczna. Zespół lęku napadowego z agorafobią lub bez niej,