Olanzapina

Nazwa handlowa: 
Zolafren, Zyprexa, Zolaxa, Olanzin, Olasyn
Działanie: 
Lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój. Wykazuje powinowactwo do receptorów serotoninowych 5HT2A/2C/3/6, dopaminowych D1-D5, cholinergicznych receptorów muskarynowych m1-m5, alfa-1 adrenergicznych, histaminowych H1. Wykazuje większe powinowactwo do receptora 5HT2 niż do D2 (co świadczy o atypowości leku). Selektywnie redukuje pobudzającą czynność neuronów dopaminergicznych w układzie mezolimbicznym, mając jednocześnie niewielki wpływ na neurony w prążkowiu. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany głównie z moczem (w postaci metabolitów)
Wskazania: 
Schizofrenia Epizod maniakalny o nasileniu umiarkowanym i ciężkim. Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.
Działania niepożądane: 
Bardzo często: zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, senność, przyrost masy ciała. Często: eozynofilia, zawroty głowy, akatyzja, parkinsonizm, dyskinezy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia glukozy i trójglicerydów, niedociśnienie, astenia, obrzęki, zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często: omdlenia, wydłużenie odstępu QT, nadwrażliwość na światło. Rzadko: leukopenia, napady drgawek, wysypka.
Uwagi: 
Zalecane stopniowe odstawianie leku. Może powodować senność i zawroty głowy - należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.